Home Publications

Publications

Buletini për Lakrën

Buletini për Baxhot

Si të bëjmë një investim të mirë për njësinë e përpunimit të qumshtit (BAXHO)?   Industria e përpunimit të qumështit në Shqipëri përbën një nga prioritetet...

Buletini për Blegtorinë

Ҫfarë duhet të merrni parasysh përpara se të investoni në një fermë blegtorale për prodhim qumështi?   Blegtoria mbetet një nga sektorët më të rëndësishëm të...

Tangerine Fact Sheet

Apple Fact Sheet

Apple Fact Sheet  

AASF presents the study on “COVID-19 EFFECTS ON GRAPES CULTIVATION”

AASF presents the study on "COVID-19 EFFECTS ON GRAPES CULTIVATION"

AASF presents “Tech Cards” to the Financial Institutions Partners

Tirana, 27 July 2018 - The “Albanian Agribusiness Support Facility” (AASF) project presented the new innovative agricultural manual “Tech Cards” to the participating financial...

Tech Cards

Tech Cards is a useful product for the farmers. It helps them to apply agri-technical services efficiently by reducing the losses or over-spending on...

Reports

Value Chain Studies

The Value Chain studies provide an overview of the livestock sector in Albania, with focus on some key products, by analysing recent developments and...