Ekspertet e lartë te Agrobiznesit te AASF marrin pjese ne webinar

Gjatë tremujorit të fundit, ekspertët e vjetër të Programit të Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar, janë angazhuar në mënyrë aktive në diskutime në lidhje me sfidat për agrobizneset dhe ndërmarrjet e agroturizmit gjatë dhe pas Covid-19 përmes platformave online dhe formateve të diskutimit elektronik.

 

Ekspertët e vjetër të AASF i kanë ofruar audiencës një përmbledhje situative të produkteve më të rëndësishme bujqësore të sezonit në Shqipëri.

 

Znj. Adela Leka, Zëvendës Drejtuese e Ekipit të AASF, ka marrë pjesë në webinar-e të organizuara nga Organizata Botërore e Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO), Këshilli i Investimeve i Shqipërisë dhe institucione të tjera. Zonja Leka ka kontribuar, gjatë gjithë studimeve të rastit të AASF dhe përvojës së tregut, në mbështetjen e pronarëve të vegjël dhe fermave familjare në të gjithë pandeminë Covid-19. Prandaj, ajo ka paraqitur disa raste suksesi dhe mundësi sesi përdorimi efikas i skemave të garancisë pasi AASF mund të rrisë aksesin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në financa.

 

Njëkohësisht, gjatë pjesëmarrësve të tij në shumë webinar-e publike, Z. Ilir Pilku, Eksperti i Lartë i Agrobiznesit i AASF, ka prezantuar studime bujqësore sezonale duke kontribuar në procesin e vazhdueshëm të forcimit të sigurisë së konsumatorit dhe standardeve sociale gjatë dhe pas krizës Covid-19. Për më tepër, Z. Pilku shton se duke zbatuar standardet e cilësisë, kjo mund të rrisë prodhimin dhe të ulë rreziqet e tregut si për fermerët ashtu edhe për agrobizneset.

 

Për më tepër, aktorët kryesorë të AASF-së dhe Institucionet Financiare të Partnerëve, gjithashtu kanë organizuar dhe morën pjesë në webinar-e në lidhje me bujqësinë si temë kryesore e karakteristikave gjatë krizës pandemike.

 

Z. Alban Mara, përfaqësues nga OTP Bank Albania, një nga Institucionet Financiare Partnere të AASF, theksoi si panelist fokusin që banka ka drejt bujqësisë dhe mënyrën se si pjesëmarrja dhe asistenca teknike nën AASF ka qenë thelbësore në motivimin e rritjes së huadhënies në sektor.

 

Ndërsa Z. Agim Rrapaj, Kryetar i Këshillit Shqiptar të Agrobiznesit, theksoi rëndësinë e mbështetjes nga BERZH dhe Qeveria Shqiptare për bujqësinë, dhe në veçanti për ato biznes të prekur nga pandemia e Covid-19.

 

Programit i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar – AASF, është një projekt i financuar dhe zhvilluar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në bashkëpunim dhe me mbështetjen e Qeverisë së Shqipërisë.