Ekspertet e lartë te Agrobiznesit te AASF marrin pjese ne Media

Gjatë krizës pandemike, ekspertët e vjetër të Programit të Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar, janë angazhuar në mënyrë aktive në diskutime në lidhje me sfidat për agrobizneset dhe agroturizmin gjatë dhe pas Covid-19 përmes diskutimeve në media.

 

Z. Ilir Pilku, Ekspert i Lartë i Agrobiznesit në AASF, është ftuar në disa programe televizive për të diskutuar mbi mundësitë dhe sfidat gjatë dhe pas periudhës pandemike në biznesin e bujqësisë në Shqipëri.

 

Z. Pilku ka kontribuar në debatin në rritje dhe njohuritë në lidhje me studimin e fundit të AASF mbi “Ndikimi i Covid19 në aktivitetet sezonale të agrobiznesit në Shqipëri, si dhe mundësitë që programi AASF, IPARD dhe Skemat Kombëtare, si dhe Programi Këshilla për Bizneset e Vogla (BAS) i BERZH-it sjell në sektorin e bujqësisë në përgjithësi në Shqipëri.

 

Dy studimet e para të zhvilluara nga ekipi i ekspertëve të AASF në lidhje me ndikimin e Covid-19 në produktet sezonale të bujqësisë, konkludojnë se periudha pas Covid duhet të monitorohet më mirë si nga bizneset ashtu edhe nga autoritetet shtetërore.

 

Sipas Z. Pilku, në studimin e parë të AASF mbi ndikimin e Covid-19 në sektorin e bujqësisë, monitorimi dha rezultate pozitive. Për shembull, të dhënat e eksporteve që vijnë nga Marsi 2020, tregojnë një rritje të eksporteve bujqësore të produkteve shqiptare krahasuar me të njëjtën periudhë në 2019. Ndërsa, studimi i dytë në lidhje me kultivimin e shalqirit të hershëm, na jep një pamje tjetër. Shifrat tregojnë se ka pasur një shumë prej rreth 16 milion euro humbje nga planifikimi fillestar.

 

Në këtë pikë, meqenëse ka produkte të tjera bujqësorë, të korra frutash, agrume, fruta, perime fushore, të cilat janë gati të dalin në treg, si qeveria ashtu edhe fermeri duhet të monitorojnë nga afër dhe më me kujdes të gjithë procesin.

 

Më shumë se 6000 fermerë dhe agrobiznese në Shqipëri deri më tani kanë përfituar nga ” Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar”, një kornizë financimi e zhvilluar nga BERZH në bashkëpunim dhe me mbështetje nga Qeveria e Shqipërisë, e cila filloi aktivitetin e saj në 2016.