AASF vazhdon të mbështesë agrobizneset në Shqipëri përmes asistencës teknike dhe financiare

Janë më shumë se 6000 fermerë dhe agrobiznese në Shqipëri ata që deri më tani kanë përfituar nga “Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar” (AASF), një projekt i financuar dhe zhvilluar nga BERZH në bashkëpunim dhe me mbështjetje nga Qeveria Shqiptare, i cili ka nisur aktivitetin e tij në 2016.

 

“Kampionët e AASF” janë agrobizneset që kanë përfituar ndjeshëm nga mbështetja teknike dhe financiare që ofron AASF, për rritjen e prodhimit, shtimit të vlerës dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të sektorit bujqësor shqiptar. Ato mund të shërbejnë si shembuj përfaqësues të praktikës më të mirë se si AASF kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të sektorit bujqësor shqiptar.

 

“Flori sh.p.k”, një prodhues i qumështit me vendndodhje në Lezhë, përfitoi nga asistenca financiare përmes AASF dhe skemës IPARD ndërmjet 2016 dhe 2020. Agrobiznesi nisi për herë të parë aktivitetin e tij në 2011, me një total prej 130 krerë lopë. Tani në vitin e tij të 10-të të aktivitetit, numri i lopëve dhe meshqerrëve është rritur në 393 dhe prodhimi ushqimit me cilësi të lartë zhvillohet në 11.6 hektarë tokë. Produktiviteti i lartë i lopëve gjermane që kjo fermë rrit sot, ka rritur prodhimin e përgjithshëm të qumshtit me më shumë se 150%.

 

Z. Ndoc Gazulli, zooteknik përgjegjës për menaxhimin e fermës dhe sigurimin e cilësisë thotë se ai u njoh me AASF dhe IPARD përmes Institucioneve Financiare partnere të AASF.

 

“Përmes mbështetjes së Programit AASF dhe skemës së IPARD, ne kemi arritur të zgjerojmë kapacitetin e prodhimit dhe kemi blerë makineri dhe pajisje të reja bujqësore të nevojshme për të përshpejtuar procesin e prodhimit” – tha z. Gazulli.

 

AASF dhe Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural (AZHBR) kanë mbështetur “Flori sh.p.k” përmes asistencës financiare dhe teknike për të zgjeruar kapacitetet e saj prodhuese dhe për të ofruar shërbim më të mirë me cilësi për klientët e saj. Vetëm përmes Programit AASF, këtij agrobiznesi iu dha mundësia të përfitojë hua që arrijnë në më shumë se 400,000 € duke u kthyer në një nga prodhuesit më të mëdhenj të qumështit në Shqipëri.