Home Media

Media

WEBINAR MBI NDIKIMIN E COVID-19 PËR SEKTORIN E PERIMEVE

Në 8 qershor, 2020, Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar (AASF), organizoi një webinar për të prezantuar studimin më të fundit të AASF mbi...

AASF vazhdon të mbështesë agrobizneset në Shqipëri përmes asistencës teknike dhe financiare

Janë më shumë se 6000 fermerë dhe agrobiznese në Shqipëri ata që deri më tani kanë përfituar nga "Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar”...

AASF MBËSHTET BIZNESET E MALËSISË SË MADHE

Më 9 Mars, Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar (AASF) dhe Bashkia e Malësisë së Madhe organizuan një aktivitet mbi agrobiznesin në ambientet e...

AASF PREZANTON STUDIMIN MË TË RI PËR AGROTURIZMIN NË SHQIPËRI

Shqipëria është një vend bujqësor me vendndodhje të jashtëzakonshme gjeografike, me peizazhe të mrekullueshme dhe mjaft e pasur në kulinari dhe gastronomi. Ndërthurur me...

PREZANTOHEN NË UNIVERSITETIN BUJQËSOR TË TIRANËS KARTAT E REJA TË MEKANIZMAVE TË ZBUTJES SË...

AASF prezantoi "Kartat për zbutjen e rrezikut", një seri prej nëntë kartash mbështetëse informative për Institucionet Financiare Partnere (IFP) të AASF dhe agrobizneseve në...

Studimi i Zinxhirit të Vlerës i Programit AASF ndihmon PFI-të për të financuar sektorin...

Gjatë tremujorit të kaluar, Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar (AASF) ka përfunduar një studim mbështetës për Zinxhirën e Vlerës në sektorin bujqësor shqiptar.   Sektori...

Programi AASF prezantohet në seminarin e organizuar nga RASP dhe FAO në Korçë

15 Janar 2020 – Zhvillohet në qytetin e Korçës seminari mbi “Sensibilizimin e aktorëve për diversifikimin e aktiviteteve në Bashkinë e Korçës”, organizuar nga...

ZHVILLOHET EXPO FORUMI “FINANCIMI AGRO DHE SIGURIA USHQIMORE NË SHQIPËRI 2019”

Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar (AASF) mori pjesë në edicionin e parë të Expo Forumit “Financimi Agro dhe Siguria Ushqimore në Shqipëri 2019”...

AASF TRAJNON PUNONJËSIT E RAIFFEISEN BANK MBI MUNDËSINË E INVESTIMEVE NË SEKTORIN BUJQËSOR

Dhjetor 2019 - Pas trajnimeve të zhvilluara me AgropPikat dhe agrobizneset gjatë muajve Tetor-Nëntor 2019, Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar (AASF) vazhdon serinë...

AASF DHE AZHBR TRAJNON AGROPIKAT DHE FERMERËT MBI SKEMAT E MBËSHTETJES FINANCARE

11 Dhjetor 2019 - Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar (AASF) në bashkëpunim me Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (AZHBR) zhvilloi gjatë muajit...