Home Publikime

Publikime

Efekti Covid-19 në Agrobiznes

Përhapja e Covid-19 është para së gjithash një tragjedi njerëzore, duke prekur qindra mijëra njerëz. Ajo gjithashtu ka një ndikim në ekonominë globale.   Nuk është...

Konsulentë Agrobiznesi

Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar (AASF) është një projekt i financuar dhe zhvilluar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në bashkëpunim...

AASF prezanton “Kartat Teknologjike” për Institucionet Financiare Partnere

Tiranë, 27 Korrik 2018 - Projekti “Programi i Mbështetjes për Agrobiznesin Shqiptar” (AASF) prezantoi përpara institucionit financiar partner “Intesa SanPaolo Bank” manualin e ri...

Studime të Zinxhirit të Vlerës

Studimet e Zinxhirit të vlerës ofrojnë një panoramë të përgjithshme të sektorit të blegtorisë në Shqipëri duke u fokusuar tek disa produkte kryesore, duke...

Raporte

Kartat Teknologjike

Karta Teknologjike është një produkt i dobishëm për vetë fermerët pasi i ndihmon ata të aplikojnë shërbime agro-teknike në mënyrë efikase duke reduktuar humbjet...

Newsletter

Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar Maj 2020   Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar Janar 2020 Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar Shtator 2019