Home Publikime

Publikime

Buletini për Kantinat e Verës

Prodhimi i verës në vendin tonë daton që në lashtësi, ku Shqipëria është e njohur për vreshtat e mbjella në zonat kodrinore. Varietetet kryesore...

Buletini për Lakrën

A e dinit se kultivimi i lakrës është traditë e hershme e vendeve të Evropës Perëndimore dhe atyre mesdhetare?   Kultivimi i lakrës si për nga...

Buletini për Baxhot

Si të bëjmë një investim të mirë për njësinë e përpunimit të qumshtit (BAXHO)?   Industria e përpunimit të qumështit në Shqipëri përbën një nga prioritetet...

Studimi i Mollës

Studimi i Mollës  

AASF EFEKTI COVID-19 NE KULTIVIMIN E RRUSHIT TE TAVOLINES

AASF EFEKTI COVID-19 NE KULTIVIMIN E RRUSHIT TE TAVOLINES

Efekti Covid-19 në Agrobiznes

Përhapja e Covid-19 është para së gjithash një tragjedi njerëzore, duke prekur qindra mijëra njerëz. Ajo gjithashtu ka një ndikim në ekonominë globale.   Nuk është...

Konsulentë Agrobiznesi

Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar (AASF) është një projekt i financuar dhe zhvilluar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në bashkëpunim...

AASF prezanton “Kartat Teknologjike” për Institucionet Financiare Partnere

Tiranë, 27 Korrik 2018 - Projekti “Programi i Mbështetjes për Agrobiznesin Shqiptar” (AASF) prezantoi përpara institucionit financiar partner “Intesa SanPaolo Bank” manualin e ri...

Studime të Zinxhirit të Vlerës

Studimet e Zinxhirit të vlerës ofrojnë një panoramë të përgjithshme të sektorit të blegtorisë në Shqipëri duke u fokusuar tek disa produkte kryesore, duke...

Raporte