Home Trajnim dhe Konsulence

Trajnim dhe Konsulence

Trajnime dhe Konsulenca

Nën komponentin e ofrimit të Asitencës Teknike të AASF, Institucionet Financiare Partnere mund të përfitojnë nga trajnimet dhe workshop të mëposhtëm: Trajnim/Workshop Përshkrimi Workshop mbi Strategjinë e...