Institucione Financiare

Intesa Sanpaolo Bank Albania është një bankë lidere në vend që ofron një gamë të gjerë zgjidhjesh financiare, produktesh dhe shërbimesh inovative për klientët e korporatave, klientët privatë dhe atyre institucionalë me të ardhura të larta, bizneseve të vogla dhe të mesme dhe klientëtve individualë. Intesa Sanpaolo Bank Albania ka një rrjet prej 35 degësh, në qytete të ndryshme të vendit dhe do të vazhdojë të zgjerohet strategjikisht, duke ndjekur nga afër zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Risia dhe përsosmëria e shërbimeve në Intesa Sanpaolo Bank Albania janë frymëzuar nga klientët e saj. Një nga strategjitë e Bankës Intesa Sanpaolo në Shqipëri është zgjerimi i portofolit të saj në agrobiznese, duke mbështetur posaçërisht bizneset e vogla dhe fermerët me zgjidhje financiare të përshtatura.

Për të mësuar më shumë rreth produkteve financiare lutem shkoni në lidhjen e mëposhtme:

OTP Bank si një lojtare dominues bankar në Hungari dhe rajonin e Evropës Qendrore dhe Lindore ofron shërbime financiare me cilësi të lartë për më shumë se 18,5 milion milion klientësh privatë dhe korporatash në nëntë vende përmes pothuajse 1500 degëve, rrjetit të agjentëve, 3900 ATM-ve, kanaleve elektronike dhe të internetit. Zhvillimi dhe zgjerimi i vazhdueshëm i OTP Bank kanë kontribuar ndjeshëm në funksionimin e suksesshëm dhe efikas të grupit bankar, i cili mund të sigurojë shërbime me cilësi të lartë si për klientët me pakicë ashtu edhe për institucionet. Pavarësisht nga konkurrenca e fortë, pozicioni i tregut të OTP Bank është i qëndrueshëm në disa segmente, si dhe në drejtim të përfitueshmërisë dhe stabilitetit, banka është e pozicionuar në frontin evropian. Megjithëse OTP Bank është e re në tregun shqiptar, sektori i agrobiznesit është një nga segmentet kryesore të synuara për mbështetjen e tyre financiare.

Për të mësuar më shumë rreth produkteve financiare lutem shkoni në lidhjen e mëposhtme:

ProCredit Bank është një bankë tregtare e orientuar drejt zhvillimit. Banka ofron shërbim të shkëlqyeshëm për klientët, për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe për individët privatë që kanë aftësinë për të kursyer dhe që preferojnë të përdorin kanalet elektronike të bankave. Fokusi i tyre është tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, pasi janë të bindur se këto biznese krijojnë vende pune dhe japin një kontribut jetik për ekonomitë në të cilat operojnë. Një nga strategjitë kryesore për huadhënien është të mbështesni klientët që merren me prodhim dhe bujqësi.

Për të mësuar më shumë rreth produkteve financiare lutem shkoni në lidhjen e mëposhtme:

Raiffeisen Bank Albania është një nga bankat më të mëdha në vend dhe gjatë 14 viteve të fundit ka shndërruar plotësisht Bankën e vjetër të Shtetit në një bankë me shërbim të plotë që shërben për të gjithë sektorët e biznesit dhe tregjet private individuale. Banka ka një gamë produktesh, procesesh, sistemesh dhe një infrastrukturë degësh që krahasohet në mënyrë të favorshme me standardet evropiane të shekullit XX. Raiffeisen Bank ofron gamën e plotë të produkteve dhe shërbimeve bankare në 4 sektorët kryesorë të biznesit në të cilët operon – individë privatë, mikro biznese, bizneset e vogla dhe biznese korporative dhe I shërben më shumë 800,000 klientëve. Raiffeisen Bank mbështet agrobiznesin dhe fermerët në çdo aktivitet të biznesit të tyre përkundër madhësisë dhe pozicionit të tij në industri. Si çdo hua tjetër edhe kjo është e strukturuar bazuar në ciklin e biznesit.

Për të mësuar më shumë rreth produkteve financiare lutem shkoni në lidhjen e mëposhtme: