Linjat e kreditimit të agrobiznesit

Linjat e kreditimit të Agrobiznesit – si linjat e kredisë jo të sigurta për Institucionet Financiare Partnere në Shqipëri në financimin e subjekteve të agrobiznesit për investime afatmesme dhe afatgjata.