Lisar Seedlings

“Kampionët e AASF” janë agrobizneset që kanë përfituar ndjeshëm nga mbështetja teknike dhe financiare që ofron ky Program, për rritjen e prodhimit, shtimit të vlerës dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të sektorit bujqësor shqiptar.

Josif Gorea dhe agrobiznesi e tij “Lisar Seedlings” u asistuan nga Programi i AASF përmes një një linje kreditimit të mundësuar nga ProCredit Bank. Falë kësaj mbështetje financiare, ky agrobiznes mundi të dyfishoj kapacitetet e tij, duke u shtuar me 1,5 hektar serë.

 

“Kjo hapësirë e re e shtuar, ndihmojë në rritjen e prodhimit të produkteve si dhe në ofrimin më cilësor për fermerët lokal dhe ata rajonal.” – u shpreh z. Gorea.

 

Programi AASF dhe BERZH kanë mbështetur “Agrobiznesin Huqi” përmes programit të asistencës financiare dhe teknike për të zgjeruar kapacitetet pritëse dhe për të ofruar shërbim më të mirë me cilësi për klientët e tij.

 

 

Lisar Seedlings Lushnje