“AASF Champions” janë agrobizneset e zgjedhura, të cilat morën mbështetje teknike dhe financiare nën AASF që u mundësoi atyre të rrisin produktivitetin, efikasitetin e burimeve ose shtimin e vlerës. Prandaj, ata mund të shërbejnë si shembuj përfaqësues të praktikës më të mirë se si AASF kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të sektorit bujqësor shqiptar.

Ilia Daka

Ilia Daka është një nga 6.000 përfituesit "Champions AASF" i cili zotëron një serë perimesh prej 8,7 hektarësh me vendndodhje në Salce, Kozare të...

Flori SH.P.K

Janë më shumë se 6000 fermerë dhe agrobiznese në Shqipëri ata që deri më tani kanë përfituar nga "Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar”...

Agritourism Huqi

“Kampionët e AASF” janë agrobizneset që kanë përfituar ndjeshëm nga mbështetja teknike dhe financiare që ofron ky Program, për rritjen e prodhimit, shtimit të...

Lisar Seedlings

“Kampionët e AASF” janë agrobizneset që kanë përfituar ndjeshëm nga mbështetja teknike dhe financiare që ofron ky Program, për rritjen e prodhimit, shtimit të...