Pjesëmarrja e AASF në Konferencën e 2-të Ndërkombëtare të Bujqësisë dhe Shkencave të Jetës

Anëtarët e AASF, zëvendës drejtuesja e projektit, Znj. Anila Denaj, Eksperti ndërkombëtare i zinxhirit të vlerës, Dr. Martin Mautner Markhof, Këshilltari Lokal i Kredisë Mirgen Hoxha dhe Profesor i Bujqësisë Drini Imami morën pjesë në Konferencën e 2-të Ndërkombëtare të Bujqësisë dhe Shkencave të Jetës (ICOALS 2018), e cila u zhvillua në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

Forumi u ndal në sesione shkencore dhe prezantime të ndryshme të ngjarjeve sociale. ICOALS është një nga konferencat ndërkombëtare në Ballkanin Perëndimor për paraqitjen e përparimeve thelbësore në fushën e bujqësisë dhe shkencave të jetës me qëllim rritjen e bashkëpunimit midis studiuesve dhe praktikuesve që punojnë në një shumëllojshmëri fushash shkencore me interes të përbashkët për përmirësimin e bujqësisë dhe çështjet e lidhura me Shkencat e Jetës. Temat që u përmendën në mënyrë të veçantë në konferencë ishin siguria e ushqimit dhe standardizimi i produkteve bujqësore për t’u kualifikuar dhe marrë certifikim për BE.
Konferenca u mbështet nga: Siirt University në Turqi, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) në Shqipëri, TAP, Ambasada e Holandës, Ambasada e Francës dhe Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Bashkuara Kombet).