Video Gallery

AASF

AASF Matchmaking Event Berat

AASF Matchmaking Event Sarande

AASF Matchmaking Event Korce

AASF Webinar - The impact of Covid-19 on seasonal agribusiness activities

AASF Webinar on the study “Covid-19 effects on early stage Watermelon cultivation.

Flori SHPK

IPARD dhe AASF: Mbështetje dhe Financim për Agrobiznesin Shqiptar

AASF Matchmaking Event

AASF Matchmaking Event Shkoder

AASF Matchmaking Event Lushnje

Agrobiznes Huqi AASF

AASF Webinar: Fondi i Garancisë dhe skemat e IPARD: Më shumë mundësi investimesh për agrobizneset shqiptare

Josif Gorea

Agrobiznes Huqi AASF